home
HOME PAGINA  » JEUGD  » Reglement voor de jeugd-ouders

Algemeen reglement spelers-ouders 


1. Een speler is tijdig aanwezig voor zowel de trainingen als de wedstrijden. Voor een training betekent dit dat ze minstens 5 minuten voor het geplande aanvangsuur in volledige trainingsoutfit aanwezig zijn. Voor de wedstrijden is men aanwezig op het tijdstip en de plaats aangegeven door de trainer

2. Op training dient iedere speler geschikte kledij te dragen. Iedere speler draagt scheenbeschermers en voetbalschoenen. Vanaf november t.e.m. februari heeft iedere speler aan lange broek aan.
Iedere speler heeft ook zijn eigen bal bij op training. (duiveltjes: maat 3, preminiemen-kadetten: maat 4)

3. Elke afwezigheid voor een training en/of wedstrijd wordt tijdig (liefst twee dagen op voorhand) aan de trainer gemeld. Vanaf de miniemen gebeurt dit door speler zelf, en niet door sms of via een tussenpersoon.

4. In de kleedkamers en de gangen blijven de ballen in de tas of in de handen. Er wordt niet gespeeld (bosten, gooien, voetballen…) met bal in de kleedkamers en de gangen.

5. Ouders worden vanaf de preminiemen niet toegelaten in de kleedkamers. De ouders van de duiveltjes mogen de eerste helft van het seizoen de spelers helpen met het omkleden.

6. Ouders coachen niet langs te lijn, zij laten dit over aan de coach. Ouders horen te supporteren en de spelers positief aan te moedigen.

7. Spelers en ouders hebben respect voor trainer, afgevaardigde en scheidsrechter. Iedereen dient zich sportief te gedragen.

8. Indien er problemen zijn worden deze door de speler of de ouder op een correcte en beleefde manier besproken met de trainer en/of de jeugdcoördinator. Ouders bespreken de problemen niet in het bij zijn van de spelers.

9. Roken en het nuttigen van alcoholische dranken is ten strengste verboden binnen het stadion. Ook elke vorm van drugs (dit geldt voor iedereen) is ten strengste verboden.
Ook bij nevenactiviteiten ingericht door de club geldt deze regel.

10. Spelers die met de fiets komen zijn verplicht een licht te hebben op hun fiets.

11. Binnen de fusie zijn er afspraken dat er spelers kunnen uitgewisseld worden indien een andere ploeg spelers te kort heeft. Iedere speler binnen de fusie is verplicht hieraan mee te werken. Dus als er een beurtrol opgesteld wordt door de trainer ben je verplicht om te gaan als het jouw beurt is (tenzij een goede reden, en hij de beurt van een andere speler inneemt). Een speler die zich hier niet aan houdt wordt minstens één weekend geschorst.

12. Een speler is verplicht van lidgeld te betalen. Een speler die geen lidgeld betaald heeft, kan niet deelnemen aan de wedstrijden.

13. Een jeugdspeler (U6-U15) die de gemaakte afspraken naleeft, zal minstens de helft van de wedstrijdminuten spelen.

Handtekening ouder/speler