home
HOME PAGINA  » JEUGD  » Sportongevallen

WAT TE DOEN BIJ SPORTONGEVAL ? 

Ieder ongeval tijdens training of wedstrijd dient vastgesteld te worden door een geneesheer en binnen de 10 dagen bij de KBVB aangegeven te worden (via secretaris club).

Ongevalformulier : te vinden in  scheidsrechterslokaal.

Hoe invullen : De voorkant door de behandelende geneesheer. De achterkant volledig ingevuld door uzelf + zelfklever ziekenfonds bijvoegen.

Voor kinébehandelingen : U krijgt alleen tussenkomst voor kiné indien u de goedkeuring heeft gehad bij de aangifte en indien de beurten vermeld waren door de arts op het aangifteformulier.

Opgelet : Bijkomende kinébehandelingen: Iedere bijkomende kiné moet aan de bond aangevraagd worden via de secretaris (Mevr jans) en dit met een nieuw doktersvoorschrift. De bond zal dan goedkeuring verlenen en zal vervolgens via hun fonds gedeeltelijk tussenkomen voor terugbetaling.

Afhandeling dossier : na genezing dient een medisch getuigschrift van herstel te worden ingevuld door de behandelende geneesheer. Dit form wordt na aangifte door de KBVB aan de secretaris toegezonden (geel form). Alle onkostennota's brengt u samen met dit formulier binnen bij de secretaris ; die verder het dossier zal verwerken en versturen.

Terugbetaling : De KBVB zal een afschrift naar de club toesturen en het geld + afschrift zal de club doorstorten naar jou.

 Bij ongeval ; gelieve 2 onderstaande documenten af te printen en zorgvuldig en gedetaïlleerd in te vullen en te bezorgen bij de secretaris ; mevr Jans of te deponeren in het feuillebakje in het scheidsrechterlokaal.